Home Hakikat Makrifat KITAB FUTUHUL GHAIB KE 72 : PARA WALI RAHSIA ALLAH (SYAIKH ABDUL...

KITAB FUTUHUL GHAIB KE 72 : PARA WALI RAHSIA ALLAH (SYAIKH ABDUL QADIR AL JILANI)

77
0
AJARAN KETUJUH PULUH DUA

terkadang Allah memberitahu para wali-Nya, mengenai kesalahan-kesalahan dan kepalsuan orang, dan pernyataan-pernyataan palsunya mengenai tindakan, Perkataan, fikiran dan tujuannya. Parawaliullah dibuat amat cemburu akan Tuhannya, Nabi-Nya dan agama-Nya. Kemarahan batiniah dan kemarahan lahiriah terpacu oleh fikirannya. Bagaimana Bisa suka, apabila mempunyai penyakit di dan luar. Bagaimana Bisa beriman akan keEsaan Tuhan, apabila berkencederungan kesyirikan manusia dari-Nya dan apabila masih berpihak kepada musuh, si setan yang terkutuk, dan si munafik yang kelak dicampakkan ke dasar neraka dan tinggal untuk selamanya? Menyebut kesalahan-kesalahan seperti itu, tindakan-tindakan kejinya dan pengakuannya Bagaikan shiddiq, keberasingannya dengan mereka yang telah meluruhkan diri ke di takdir, terluncur dari lidah sang wali.

terkadang dikeranakan kecemburuan akan keagungan Tuhan Yang Maha kuasa lagi Maha agung. terkadang kerana menolak orang palsu seperti itu, dan Bagaikan teguran baginya; terkadang kerana Kemaha kuasaan kehendak dan kemurkaannya terhadap orang palsu yang mendustakan para wali. Para walimengutuk pengumpatan terhadap orang semacam itu, dan “bolehkah para walimengumpat seseorang? Bolehkah mereka memerhatikan seseorang, tak hadir atau hadir, dan hal-hal yang asing untuk orang-orang yang berkedudukan?” Pengutukan semacam itu, dari mereka, tak melebihi firman Allah:

Loading...

Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya(QS. 2:219)

Wajib baginya berdiam diri di keadaan-keadaan semacam itu, tunduk dan berupaya mendapatkan keabsahan-Nya, tak berkeberatan terhadap kehendak-Nya dan wali-Nya yang mencerca pernyataan-pernyataan si palsu. bila ia bersikap demikian, maka ia mampu mencabut akar-akar kekejian dari dirinya dan dipandang Bagaikan kembalinya dari kejahilian dan kebiadabannya. Hal itu bagai Agresi atas nama sang wali, dan juga menguntungkan si pongah yang berada di tepi jurang kehancuran, kerana kepongahan dan ketakpatuhannya. Dan Allah menunjuki yang dikehendaki-Nya kepada jalan kebenaran.

KITAB FUTUHUL GHAIB KE 72 : PARA WALI RAHSIA ALLAH (SYAIKH ABDUL QADIR AL JILANI)

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here