tips JUNJUNGAN RASULULLAH MENGAWAL SIFAT MARAH…(6) (AKHLAK SABAR SAW)

Menurut riwayat, ada seorang Badwi datang menghadap Nabi s.a.w. dengan maksud ingin meminta sesuatu  di Baginda. Nabi s.a.w. memberinya, lalu bersabda, “Aku berbuat bagus kepada mu.” Badwi itu berkata, “pemberianmu tak bagus padamu.” Para sahabat rasa tersingguing, lalu mengugutnya dengan marah, namun Nabi memberi isyarat supaya mereka bersabar.

setelah itu Nabi s.a.w. pulang ke rumah. Nabi kembali dengan membawa barang tambahan untuk diberikan kepada Badwi itu. Nabi bersabda di Badwi itu, “Aku berbuat bagus di mu?” Badwi itu berkata, “Ya, semoga Allah membalas kebaikan uan, keluarga dan kerabat.”

Keesokan harinmya, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada para sahabatnya, “Nah, Seandainya di waktu Badwi itu berkata yang sekasar itu engkaui dengar, setelah itu engkau tak bersabar dan engkau membunuhnya, maka ia pasti masuk neraka. Namun, kerana saya bimbing dengan bagus, maka ia selamat.” Beberapa hari selepas itu, si Badwi bersedia untuk di beri perintah untuk melaksanakan tugas penting yang berat mana sekali pun. Dia juga turut di medan jihad dan melaksanakan tugasnya dengan taat dan redho.

Rasulullah s.a.w. membagikan contoh kepada kita mengenai berlapang dada. Ia tak marah menghadapi kekasaran seorang Badwi yang memang demikianlah karekternya. Kalaupun di itu dilakukan hukuman terhadap si Badwi itu , tentu hal itu bukan satu kezaliman, namun Rasulullah s.a.w. tak berbuat demikian.

Baginda tetep sabar menghadapinya dan membagikan sikap yang ramah dan lemah lembut. di di itulah, Nabi Muhammad s.a.w. ingin menunjukkan di kita bahawa kesabaran dan lapang dada lebih tinggi nilainya dari di harta benda yang bertimbun. Harta, di itu, ibarat sampah yang berlonggok yang di pakai untuk Boga unta yang ganas. Tentu aja, unta yang telah mendapatkan keperluannya akan dengan mudah Bisa dijinakkan dan boleh di gunakan untuk menempuh perjalanan jauh.

Adakala, Rasulullah s.a.w. juga marah, Namun, marahnya tak melampaui batas kemuliaan. Itu pun Baginda lakukan bukan kerana masaalah peribadi melainkan kerana kehormatan agama Allah.

Rasulullah bersabda:”Memaki hamun orang Mukmin Yaitu fasik(dosa) dan memeranginya Yaitu kufur (keluar dari Islam).”(riwayat Bukhari).

Sabdanya lagi: “Bukanlah seorang Mukmin yang suka mencela, pengutuk, Perkataan-katanya keji dan kotor.” (riwayat At Tarmizi)

tips JUNJUNGAN RASULULLAH MENGAWAL SIFAT MARAH…(6) (AKHLAK SABAR SAW)

Facebook Comments

Leave a Reply