Home Hakikat Makrifat TEROKA IMAN DAN TAUHID SIRI 1 : (BAH 22) tutorial-tutorial MEMPERBAIKI...

TEROKA IMAN DAN TAUHID SIRI 1 : (BAH 22) tutorial-tutorial MEMPERBAIKI DAN melonjakkan AKHLAK

29
0
Akhlak di umumnya Bisa diperbaiki berdasarkan firman Allah yang mafhumnya:

“dan Heroisme serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada Heroisme itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan Heroisme itu, dan sesungguhnya merugilah orang orang yang mengotorinya.” (As-Syams: 7-10)

tutorial tutorial memperbaiki akhlak Yaitu seperti berikut:

1.     melonjakkan ‘Ilmu untuk Mengenal Jenis jenis Akhlak

Seseorang mu’min wajib mempelajari apakah akhlak akhlak yang dituntut oleh syari’at Islam dan apakah akhlak akhlak yang dikejinya. ‘Ilmu yang membantu mengenali yang manakah akhlak mahmudah dan yang manakah akhlak mazmumah Yaitu di antara alat yang yang terpenting untuk setiap mu’min. Al Qur’an telah menggariskan akhlak akhlak utama yang mesti dihayati oleh setiap mu’min dan sunnah RasuluLlah s.a.w pula telah memperincikan setiap satunya dan telah menterjemahkannya ke di realiti kehidupan yang sebenar. Tanpa ‘ilmu tak mungkin seseorang itu mengetahui akhlak yang bagaimanakah yang dipuji dan akhlak yang bagaimanakah pula yang dikeji oleh Islam.

2.     Keazaman yang Tinggi

Menanamkan ‘ilmu berkenaan akhlak akhlak mahmudah ke di ‘amalan Hayati memerlukan ke’azaman yang tinggi. Melalui ke’azaman yang kuat sahaja Heroisme Bisa diperkukuhkan untuk benarbenar menghayati sifat sifat yang mulia. Perkara ini berdasarkan kepada hakikat bahawa akhlak mahmudah dan iman yang teguh Yaitu dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Iman yang teguh memerlukan penjagaan yang rapi dan pembajaan yang balk. Oleh itu tugas pembinaan iman dan tugas pembentukan akhlak yang mulia Yaitu dua tugas yang sentiasa Dinamis seiring jalan.

3.     Membiasakan Diri dengn Kebaikan

Akhlak akhlak mazmumah Bisa dihapuskan dengan menggantikannya dengan akhlak akhlak mahmudah yang bertentangan dengannya. Akhlak akhlak mahmudah ini pula hendaklah dibiasakan supaya dia Bisa kekal dan bersemadi di di Heroisme. untuk seorang mu’min yang berusaha mem perbaiki dirinya dengan akhlak akhlak mahmudah maka hendaklah dia meneliti langkah langkah berikut:

        i.            Memeriksa diri dan mengenalpasti apakah akhlak akhlak mazmumah yang terdapat di di dirinya.

     ii.            Seusai mengenal pasti akhlak akhlak mazmumah di dirinya maka hendaklah dipastikan pula mana di antaranya yang paling terkeji menurut keterangan keterangan daripada syara’.

   iii.            Seusai mengenal akhlak yang paling terkeji maka hendaklah dia mememastikan apakah akhlak yang paling berkesan dijadikan Bagaikan ganti akhlak terkeji Itu menurut keteranganketerangan syara’ juga.

   iv.            Selepas itu hendaklah dia memperbaiki dirinya menurut urutan keutamaan akhlak yang telah dikenalpasti olehnya.

      v.            Memperbanyakkan amalan sunat untuk melunakkan jiwanya untuk bertaqarrub kepada Allah.

Dengan tutorial ini dia Bisa melaksanakan proses pembaikian akhlak menurut keutamaan yang paling bagus.

Loading...

4.    Bergaul dengan Ahli ‘Ibadah dan Menjauhkan Diri dari di Ahli Maksiat

Bergaul dengan orang orang yang berakhlak bagus dan ahli ahli ‘ibadah merupakan di antara tutorial yang berkesan untuk memperbaiki akhlak seseorang. Ini Yaitu kerana manusia Genjah meniru orang yang digaulinya. Oleh itu RasuluLlah s.a.w menekankan bahawa orang orang yang beriman mesti hanya bergaul dengan orang orang yang saleh. Sabdanya yang mafhumnya:

“Janganlah kita Bergaul melainkan dengan orang orang yang beriman dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertaqwa.” (Abu Dawud, Tarmidzi)

Bergaul dengan orang orang yang salih sekali gus bererti menjauhkan diri daripada ahli ahli maksiat, ahli ahli bid’ah dan orang orang yang berakhlak buruk.

5.     Sentiasa Berlapan Dada untuk Menerima Nasihat

Mu’min yang berusaha untuk memperbaiki dan melonjakkan akhlaknya hendaklah sentiasa berlapang dada untuk mendengar nasihat. Ada masanya seseorang itu tak me nyedari kekurangankekurangan dan kelemahan kelemahan dirinya. Oleh itu kadangkala dia tak percaya bahawa kekurangan dan kelemahan itu terdapat di darinya apabila dia ditegur oleh orang lain. Namun demikian apabila orang orang salih menegur dan menasihatinya, hendaklah dia yakin bahawa dada satu perkara pun yang diingini oleh orang orang salih kecuali kebaikan. Oleh itu hendaklah dia sentiasa berlapang dada menerima nasihat dan teguran terhadap kelemahankelemahan dirinya. Hendaklah dia bersyukur terhadap nasihatnasihat yang bertujuan untuk memperbaiki dirinya dan memperelokkan akhlaknya.

‘Umar ibn al Khattab sentiasa berkata:

“Mudah mudahan Allah membagikan hidayah kepada orang orang yang menunjukkan kekurangan kekuranganku.”

TEROKA IMAN DAN TAUHID SIRI 1 : (BAH 22) tutorial-tutorial MEMPERBAIKI DAN melonjakkan AKHLAK

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here