Home Hakikat Makrifat TEROKA IMAN DAN TAUHID SIRI 1 : (BAH 21) FAKTOR-FAKTOR YANG MEROSAKKAN...

TEROKA IMAN DAN TAUHID SIRI 1 : (BAH 21) FAKTOR-FAKTOR YANG MEROSAKKAN AKHLAK

26
0
1.    Unsur unsur Dalaman Insan

Faktor utama yang merosakkan akhlak berpusat di di Heroisme manusia sendiri. Dia berkait rapat dengan kerohaniannya. Di antara unsur unsur dalaman yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak para mu’min ialah:

i.    Al Ajzu atau Lemah Heroisme

Orang yang berjiwa lemah tak mempunyai cita cita yang luhur serta tak mempunyai ketahanan dan semangat perjuangan yang tinggi. Orang yang lemah Heroisme mudah mengikut telunjuk orang ramai tanpa menilai atas dasar apa ikutan itu dilakukan.

RasuluLlah s.a.w mengajar umatnya supaya berlindung dengan Allah daripada sifat lemah Heroisme:

“Mintalah pertolongan Allah dan janganlah kita merasa lemah.” (Muslim)

ii.     Al Huzn atau Dukacita

Al Huzn ialah perasaan dukacita dan keresahan yang berlarutan di di Heroisme manusia karena mengenangkan kerugian, penderitaan atau pengalaman pengalaman Getir yang di’alami di masa yang lampau. Setiap orang akan merasa dukacita terhadap musibah yang menimpanya. akan tetapi menjadikan Heroisme terbawa bawa dengan kesedihan dan dukacita yang amat sangat sehingga melemahkan semangat Yaitu suatu sifat yang buruk. Sifat ini bertentangan dengan sifat mu’min sejati sebagaimana yang dijelaskan Allah. Firman Allah yang mafhumnya:

“Janganlah merasa rendah dan janganlah pula merasa dukacita. Kerana kamulah umat yang tinggi bila kita benar benar beriman.” (AIi-‘Imran: 139)

iii.    Al Khauf atau Takut dan Cemas

Al Khauf yang dituntut Yaitu khauf terhadap Allah sahaja. Firman Allah yang mafhumnya:

“.. dan janganlah kita takut kepada mereka, akan tetapi hendaklah kita takut kepada Ku.” (Al-Baqarah: 150)

Adapun perasaan cemas dan takut selain kepada Allah Yaitu Disorientasi satu faktor dalaman manusia yang boleh meruntuhkan akhlaknya. bila al huzn Yaitu perasaan duka cita terhadap perkara perkara yang telah lampau, maka al khauf Yaitu perasaan cemas terhadap perkara perkara yang akan datang. Perasaan cemas begini bertentangan dengan tuntutan tawakkal yang diperintahkan oleh Allah.

Loading...

2.    Pengaruh Sahabat dan Masyarakat

Sahabat dan masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap akhlak manusia. Persahabatan dengan ahli ahli ‘ibadat akan menjadikan Heroisme manusia cenderung kepada kebaikan yang menghasilkan akhlak yang mulia. Demikian juga sebaliknya, persahabatan dengan ahli ahli maksiat menjadikan Heroisme cenderung kepada keburukan yang akhirnya melahirkan akhlak yang keji. Al Qur’an menekankan para mu’min untuk tetap di persahabatan dengan orang orang yang bertaqwa dan mengingkari persahabatan dengan ahli ahli maksiat. Firman Allah yang mafhumnya:

“Dan bersabarlah kita bersama Serupa dengan orang orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keredaan Nya; dan janganlah kedua matarnu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan kehidupan Global ini; dan janganlah kita mengikuti orang yang liatinya telah Karni lalaikan dari mengingati Karni, serta menuruti hawa nafsunya dan Yaitu keadaannya itu melewati Batas.” (Al-Kahfi: 28)

Kesan pengaruh masyarakat Yaitu Serupa dengan pengaruh persahabatan hanya will be berlaku di bentuk yang lebih luas. Masyarakat yang ta’at kepada hukum hukum Allah akan mewujudkan satu suasana keta’atan yang secucuk dengan Heroisme manusia. Sebaliknya masyarakat yang tak menegakkan hukum hukum Allah akan mewujudkan satu suasana yang memudahkan maksiat terhadap Allah. Kesan daripada suasana yang buruk ini membawa keruntuhan kepada umat manusia pula.

3.     Kesan kesan Pendidikan dan Pendedahan

Pendidikan dan pendedahan membawa kesan yang menda lam terhadap manusia. Pendidikan Yaitu satu proses yang membiasakan sesuatu Heroisme dengan apa yang hendak dicapai oleh matlamat dan cita cita pendidikan Itu. Pendedahan pula merupakan ransangan yang membantu serta mempercepatkan proses pembiasaan dan kesesuaian Heroisme terhadap apa yang ingin dicapai. Oleh itu sekiranya dasar kepada sesuatu proses pendidikan itu Yaitu Islam, maka dia akan melahirkan kesan kesan Islam kepada orang orang yang dididik. Sebaliknya sekiranya dasar kepada proses pendidikan itu bukan Islam, maka dia akan melahirkan manusia manusia yang tak mempunyai akhlak akhlak Islam yang mulia.

Pendidikan dan pendedahan yang tak berteraskan kepada Islam merupakan faktor faktor yang membawa kepada kerosakan terhadap pembinaan dan perkembangan akhlak manusia.

TEROKA IMAN DAN TAUHID SIRI 1 : (BAH 21) FAKTOR-FAKTOR YANG MEROSAKKAN AKHLAK

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here