Palestina, Negera yang Diberkahi, Kenapa? 43/5000 Palestin, Negeri yang Diberkahi, Kenapa?


“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kita di bandar-bandar itu di malam dan siang hari dengan aman. “(QS Saba [34]: 18).

IBNU Abbas menyebutkan yang dimaksudkan dengan ‘Kami berkahi sekelilingnya’ di surah Al-Israa [17] ayat 1 itu Yaitu bumi Palestin dan Urdun (Jordan).
Abul Qasim As-Suhaily menyebutkan, bumi yang diberkati Itu Yaitu Syam yang meliputi Jordan, Syria, Lebanon, dan Palestin.

Imam Asy-Syaukany jelaskan bahawa negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya Yaitu negeri Syam (Jordan, Syria, Lubnan, Palestin) dan Mesir.

Para ahli tafsir (Mufassirin) jelaskan, yang dimaksud ‘ke negeri yang Kami limpahi berkat’ yakni negeri Syam (Jordan, Syria, Lubnan, Palestin) daerah Kerajaan Nabi Sulaiman AS.

Padahal maksud ‘beberapa negeri yang berdekatan’ (adna al-ard) Yaitu daerah-daerah antara Syam dan Yaman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW Sempat berdoa untuk keberkatan negeri Syam (Jordan, Syria, Lubnan, Palestin) dan negeri Yaman. “Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami, negeri Syam dan Yaman.”

Thursina Menurut sebahagian ulama, hal lain yang menyebabkan Palestin disebut Bagaikan negeri yang diberkati, kerana di sinilah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun Seusai menyeberangi Bahari Merah, dan apabila ia menerima wahyu dari Allah SWT.

“Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya.” (QS Al- A’raaf [7]: 137).

“Maka, tatkala Musa hingga ke (tempat) api, ia diseru Dia (arah) pinggir lembah yang sebelah kanannya (nya) di tempat yang diberkati dari sebatang pohon Ebonit.” (Al- Qashash [28]: 30).

Keterangan diperkuatkan lagi dengan ayat 6 surah An- Nazi`at [79] dan surah Al-Maidah [5] ayat 21. “Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, Yaitu Lembah Thuwa.” (An-Nazi`at [79]: 6 ). “Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu.” (Al-Maidah [5]: 21).

Lembah suci itu, menurut Sami bin Abdullah al-Maghluts, di bukunya Athlas Tarikh Al-Anbiyaa wa ar-Rusul, hanya ada dua, Yaitu Makkah dan Palestin. Bahkan, saat mengulas mengenai surah At-Tiin [95]: 1-3, para ulama banyak yang menyebutkan, sesungguhnya bukit Thursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, Yaitu di lembah suci yang ada di Palestin.

sumber ceramahterbaru.net

Palestina, Negera yang Diberkahi, Kenapa? 43/5000 Palestin, Negeri yang Diberkahi, Kenapa?

Facebook Comments

Leave a Reply