Home Berita Islam Terbaru Nasihat Imam Al Ghazali untuk Orang Kaya

Nasihat Imam Al Ghazali untuk Orang Kaya

123
0

ABU Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali jelaskan adab Jadi orang kaya di Disorientasi satu risalahnya berjudul Al-Adabu fid din, persisnya di fasal Adabul Ghani (di Majmu ‘Rasail al-Imam al-Ghazali, Kaherah: al-Maktabah at- Taufiqiyyah).

Imam Al-Ghazali mengulas beberapa poin penting yang wajib dilakukan oleh orang berpunya.

Pertama, selalu bersikap tawaduk (luzûmut tawadlu ‘).

Kedua, menghapuskan sikap Arogan (nafyut takabbur). Orang yang mempunyai kelebihan, termasuk kelebihan harta benda, diharuskan untuk memelihara sifat rendah hati, tak angkuh, terhadap orang lain bagus miskin ataupun kaya seperti dirinya. Sifat ini boleh muncul bila si kaya menginsafi bahawa Harta hanyalah titipan atau sekadar amanat.

Ketiga, sentiasa bersyukur (dawâmusy syukr). Lawan dari syukur Yaitu kufur alias mengingkari Harta Bagaikan karunia yang sangat berharga. Kufur biasanya dicetuskan oleh sifat tamak, tak puas dengan apa yang sedang dimiliki.

Keempat, terus bekerja untuk kebajikan (at-tawâshul ila A’malil birr). Di antara modal orang kaya yang tak dimiliki orang miskin Yaitu kekuatan ekonomi. Kerana itu hendaknya kekuatan ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain, bukan dibiarkan terkumpul, bukan pula untuk kegiatan membazir atau yang menimbulkan mudarat.

Kelima, menunjukkan air muka yang berseri-seri kepada orang fakir dan gemar mengunjunginya (al-basyâsyah bil faqîr wal Iqbal ‘alaihi). Sikap ini Yaitu bukti bahawa si kaya tak membezakan pergaulan berdasarkan status ekonomi seseorang.

Keenam, menjawab salam kepada siapa aja (raddus salâm ‘ala kulli ahadin). Orang kaya juga dituntut untuk membalas sapaan yang datang dari setiap orang, terlepas dari latar belakang keturunan, Harta, status sosial, profesi, dan lain-lain. Manusia memang diciptakan setara dan Serupa-Serupa mulia, dan demikianlah seharusnya tiap orang saling bersikap.

Ketujuh, menampakkan diri Bagaikan orang yang berkecukupan (idh-Harul kifayah). Artinya, orang kaya tak sepatutnya bersikap bersahaja atau menunjukkan Asterik-Asterik Bagaikan orang yang butuh dukungan. Tentu ini berbeza daripada sikap Hayati sederhana, yang Jadi lawan dari berfoya-foya dan terlalu bermewah-mewahan.

Kelapan, lembut di bertutur dan berperangai ramah (lathâfah al-kalimah wa thîbul muânasah). Artinya, tak mentang-mentang kaya dan boleh menjalankan banyak hal dengan kekuatan ekonominya, orang kaya lantas boleh berbuat apa aja, termasuk berkata kasar dan merendahkan orang lain.

Kesembilan, suka membantu untuk kepentingan-kepentingan yang positif (al-musâ’adah ‘alal khairat). Contah dari sikap ini Yaitu bersedekah, membina kemudahan awam, memberi dukungan modal usaha, menanggung kos pendidikan orang miskin, dan lain-lain.

sumber ceramahterbaru.net

Nasihat Imam Al Ghazali untuk Orang Kaya

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here