Home Berita Islam Terbaru MUADZIN-MUADZIN RASULULLAH ﷺ

MUADZIN-MUADZIN RASULULLAH ﷺ

194
0

Muadzin Yaitu pengumandang azan. Memanggil dan mengingatkan kaum muslimin telah masuk waktu solat Eksklusif. Syariat azan datang selepas perintah solat. Solat disyariatkan di Mekah. Padahal azan disyariatkan di Madinah. Artinya, ada masa yang dilalui kaum muslimin, masuk waktu solat tanpa mengumandangkan azan.

Azan disyariatkan di tahun pertama hijrah Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma berkata,

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ
“Dulu, kaum muslimin saat datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka menganggarkan waktu solat tanpa ada yang menyeru. hingga suatu hari, mereka berbincang-bincang mengenai hal itu. Ada yang Menyebut, ‘Gunakan aja loceng seperti loceng Nashara’. Dan yang lain menyatakan ‘Gunakan aja trompet seperti trompet Yahudi’. Umar berkata, ‘Tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyeru shalat?’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Wahai, Bilal. Berdirilah dan serulah untuk solat ‘. “

Dari hadis ini, kita Bisa mengetahui bahawa Bilal Yaitu muadzin Rasulullah ﷺ. Yang Jadi pertanyaan, apakah hanya Bilal? Padahal di masa Rasulullah ﷺ, sekurang-kurangnya kaum muslimin mempunyai 3 buah masjid. Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan Masjid Quba. Letaknya berjauhan sehingga tak mungkin hanya Bilal yang Jadi muadzin Rasulullah ﷺ. Lalu siapa aja muazzin-muazzin Rasulullah?

Pertama: Bilal bin Rabah

Bilal bin Rabah merupakan orang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia merasakan siksaan Quraisy di awal datangnya agama suci ini. Ia Jadi muadzin Rasulullah ﷺ sepanjang Hayati Nabi. di keadaan safar ataupun mukim. Ada yang menyatakan ia Sempat beberapa di Jadi muadzin di masa Abu Bakar. Dan tentu aja Sempat satu kali mengumandangkan azan di Masa Umar. Kerana para sahabat rindu dengan azannya. Dan ingin mengingat Rasulullah ﷺ.

Tentu banyak keutamaan Bilal. Banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang turun, dan Bilal Jadi bahagian dari kandungan ayat Itu.

Kedua: Ibnu Ummi Maktum

Namanya Yaitu Amr bin Qays bin Zaidah bin al-Asham. Ia memeluk Islam di Mekah. Walaupun buta, tapi Amr termasuk orang yang pertama menyambut seruan Nabi ﷺ hijrah ke Madinah.

Diriwayatkan dari jalan Ibnu Ishaq dari al-Barra, ia berkata, “Yang pertama datang kepada kami Yaitu Mush’ab bin Umair. setelah itu datang Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah mengangkatnya Bagaikan pemimpin Madinah apabila pergi berperang. Ia mengimami masyarakat. “(Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, Juz: 4 Hal: 495).

Az-Zubair bin Bakar berkata, “Ibnu Ummi Maktum pergi Futuristis Perang Qadisiyah. Di sanalah ia syahid. di masa itu ia memegang bendera. “(Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, Juz: 4 Hal: 495).

Ibnu Ummi Maktum Serupa seperti Bilal, muadzin Rasulullah ﷺ di Madinah.

Ketiga: Abu Mahdzurah

Namanya Yaitu Aus bin Mughirah al-Jumahi. Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengumandangkan azan di Mekah sekembalinya beliau dari Hunain.

saat Mekah sukses ditaklukkan kaum muslimin, Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dari atas Kaabah. Sebahagian pemuda Quraisy, yang masih belum lapang dada menerima Islam, menirukan suara Bilal. Mereka marah dan bermaksud mengejek dia. hingga Disorientasi seorang pemuda yang bernama Abu Mahdzurah al-Jumahi pun meniru-niru azan Bilal.

Abu Mahdzurah, pemuda 16 tahun, termasuk orang Quraisy yang paling merdu suaranya. Apabila ia mengangkat suara mengumandangkan azan dengan maksud ejekan, Rasulullah ﷺ mendengarnya. Nabi memanggilnya dan mendudukkannya di hadapan beliau. Abu Mahdzurah menyangka inilah akhir riwayat hidupnya kerana ulahnya itu. Tapi, Rasulullah ﷺ malah mengusap dada dan ubun-ubun pemuda itu dengan tangan beliau yang mulia. Abu Mahdzurah berkata, “Demi Allah, hatiku terasa dipenuhi keimanan dan keyakinan. Dan aku meyakini bahawa ia Yaitu utusan Allah. “(As-Suhaili di ar-Raudh al-Unfu Juz: 7 Hal: 239).

Seusai Abu Mahdzurah beriman, Rasulullah ﷺ mengajarnya azan. Jadi ia orang pertama yang mengumandakan adzan Seusai Rasulullah meninggalkan Mekah Futuristis Madinah. Ia terus Jadi muadzin di Masjid al-Haram hingga akhir hayatnya. setelah itu dilanjutkan oleh keturan-keturunannya hingga waktu yang lama. Ada yang Menyebut hingga masa Imam asy-Syafi’i.

Keempat: Saad al-Qarazh

Saad al-Qarazh Yaitu mantan budak Ammar bin Yasir. Ia muadzin Rasulullah ﷺ di Masjid Quba.

Ada cerita tersendiri di laqob al-Qarazh di nama Saad. Diriwayatkan oleh al-Baghawi bahawa Saad Sempat mengadu kepada Rasulullah ﷺ mengenai sukarnya perkonomiannya. Nabi ﷺ memberi masukan supaya ia berdagang. Lalu, ia pergi ke pasar dan membeli sedikit al-Qarazh (daun inti yang boleh dibuat untuk menyamak). setelah itu ia jual lagi. Dari penjualan itu, ia mendapat keuntungan yang banyak. Ia pergi menemui Nabi ﷺ untuk mengkhabarkan hal ini. Beliau ﷺ menasihati supaya ia menekuni perniagaannya.

Di Masa Rasulullah ﷺ, Saad merupakan muadzin di Masjid Quba. di masa pemerintahan Abu Bakar, sang Khalifah menugaskannya untuk azan di Masjid an-Nabawi. Kerana Bilal tak mau lagi Jadi muadzin Seusai Rasulullah ﷺ meninggal Global. Seusai Saad meninggal Global, anaknya meneruskan rutin sang ayah. Mengumandangkan azan di masjid Nabi (al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, Juz: 3 Hal: 65).

Kelima: Ziyad bin al-Harits ash-Shuda-i

Sebahagian ahli fiqh menyatakan bahawa Ziyad juga termasuk muadzin Rasulullah ﷺ. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad di Musnad-nya bahawa Ziyad Sempat azan di hadapan Nabi ﷺ. Tapi hadis Itu tak sahih. Kelima nama inilah yang dikumpulkan oleh Syaikh at-Tawudi bin Saudah di syairnya:

عمرو بلال و أبو محذورة
سعد زياد خمسة مذكورة
قد أذنوا جميعهم للمصطفى
نالوا بذاك رتبة و شرفا

Amr, Bilal, dan Abu Mahdzurah
Saad, Ziyad, lima orang yang disebut
Semuanya berazan atas perintah al-Musthafa
Mereka mencapai darjat dan kemuliaan kerana amalan Itu

Namun, pendapat yang -insya Allah- yang kuat, Ziyad tak termasuk muadzin Rasulullah ﷺ. Allahu a’lam.

Oleh Nurfitri Hadi (@ nfhadi07)
Artikel KisahMuslim.com

MUADZIN-MUADZIN RASULULLAH ﷺ

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here