Home Berita Islam Terbaru Kecerdasan Tentera Khalid ibn al-Walid

Kecerdasan Tentera Khalid ibn al-Walid

183
0

Sejarah peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran Masa mengenai kepakaran tentera yang layak ditiru. Di antara tokoh tentera yang paling cemerlang Yaitu panglima Islam Khalid bin al-Walid radhiallahu ‘anhu. Ia berada di puncak para ahli strategi militer. Kesimpulan itu berangkat dari kemampuannya menggetarkan benteng-benteng Parsi dan Romawi di hitungan tahun yang singkat sahaja -atas izin Allah. Padahal dua kerajaan itu Yaitu kerajaan kuasa besar. Kerana kepimpinan ketenteraan, Islam tersebar di Jazirah Arab, Iraq, dan Syam dengan mulia dan penuh wibawa.

Saking dahsyat dan hebatnya tipu daya (strategi) Khalid di berperang, hingga-hingga Abu Bakar memujinya dengan ucapan, “Demi Allah, orang-orang Rom akan lupa dengan tipu daya syaitan di karenakan (kedatangan) Khalid bin al-Walid”. Abu Bakar radhiallahu ‘anhu juga Menyebut, “Para wanita tak akan mampu lagi melahirkan seseorang seperti Khalid”.

Kaum muslimin mengenalnya dengan sebutan Saifullah (pedang Allah). Sebutan itu Inheren bermula di masa Rasulullah menyebutnya demikian di hari keislamannya, “Engkau Yaitu pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada orang-orang musyrik”.

Strategi Khalid bin al-Walid di Perang Mu’tah

Di Perang Mu’tah -perang yang terjadi di tahun 8 H-, 3000 pasukan Islam dikepung oleh 100.000 pasukan Romawi. di masa itu, tiga panglima pasukan kaum muslimin gugur di Mu’tah: Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radiallahu ‘anhum. setelah itu orang-orang mengangkat Khalid bin al-Walid Jadi panglima.

Sedar dengan jumlah yang tak sepadan, Khalid membuat taktik mundur yang begitu rapi. Gerakan mundur yang dirancang sedemikian rupa sehingga musuh takut untuk mengejar. Strategi yang unik, mundur dari medan perang, akan tetapi musuh yang jumlahnya sangat besar, tersusun, dan bersenjata lengkap malah merasa ketakutan. Sehingga mereka tak berani mengejar. Kaum muslimin pun pulang dengan selamat. Malah, selepas peperangan, taktik itu membagikan ketakutan yang membekas. Pasukan Romawi yang sebelumnya meremehkan kaum muslimin, di ini melihat mereka Bagaikan musuh yang menakutkan.

Peranan Besar Menghadapi Orang-Orang Murtad

Seusai Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat Jadi pengganti beliau. Di masa itu, berlaku gelombang kemurtadan. Sebahagian kabilah yang dulunya muslim, setelah itu keluar dari Islam. Yang Dulu, membayar zakat di Masa Nabi ﷺ, di ini tak lagi menunaikannya. Madinah mendapat ancaman. Dasar berani pun wajib diputuskan oleh khalifah baru.

Abu Bakar menetapkan dasar dan sikap tegas atas kesalahan ini. Ia mengutus panglima perangnya, Khalid bin al-Walid untuk menutup mulut pembangkangan. Melalui keputusan tegas Abu Bakar dan kemampuan tentera Khalid, Allah ﷻ kembalikan kewibawaan kaum muslimin di Jazirah Arab.

Membebaskan Negeri-Negeri Iraq

Seusai khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq memuktamadkan urusan di negeri, mulailah beliau berfikir mengamankan daerah perbatasan. Khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Parsi dan Romawi. Kerana bukan rahsia lagi, dua kerajaan besar ini tengah mempersiapkan diri menyerang Daulah Islamyah yang baru tumbuh.

Abu Bakar mengutus panglima-panglima terbaiknya untuk mengamankan sempadan. Khalid bin al-Walid membawa pasukan besar yang berjumlah 10,000 orang Futuristis Iraq. Al-Mutsanna bin Haritsah asy-Syaibani Futuristis wilayah Hirah. Iyadh bin Ghanam ke Daumatul Jandal dan setelah itu bergabung ke wilayah Hirah. Dan Said bin al-Ash dengan 7000 pasukan Futuristis sempadan Palestin. Parsi dan Romawi pun dibuat sibuk oleh negara kecil yang berpusat di Madinah itu.

Khalid bin al-Walid berjaya merebut wilayah selatan Iraq, setelah itu menakluk Hirah. Sementara pasukan Iyadh menghadapi kesulitan melawan orang-orang Ghasasinah. Khalid pun datang membantu Iyadh. Seusai itu, ia kembali lagi ke Iraq.

Rencana Menghadapi Romawi di Syam

saat Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu mengetahui Heraclius menyiapkan 240,000 angkatan perang untuk menyerang Madinah, ia Serupa sekali tak gentar. Abu Bakar tak merasa kecut sehingga merasa wajib merendahkan diri dan mengikat perjanjian damai dengan Maharaja Rom itu. Ia meresponnya dengan mengumumkan jihad ke seluruh Hijaz, Nejd, dan Yaman. Seruannya pun disambut dari segala penjuru.

Seusai para mujahid datang, Abu Bakar menyiapkan empat brigade serang Futuristis Syam. Empat kumpulan besar ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Amr bin al-Ash. Kabar persiapan pasukan Arab Islam Futuristis Syam pun didengar oleh tuan rumah Romawi. Heraclius menyiapkan sambutan untuk tamunya dengan pasukan yang sangat besar. Lebih daripada 0,000 pasukan disiapkan untuk menghadang pasukan Islam dari segala penjuru. Mengetahui besarnya jumlah pasukan musuh, panglima-panglima pasukan Islam berunding dan akhirnya bersepakat meleburkan 4 pasukan Jadi satu kumpulan sahaja. Strategi ini dipersetujui oleh Abu Bakar.

Strategi kaum muslimin juga direspon Romawi dengan menyatukan pasukan besarnya di bawah pimpinan Theodoric, saudara Heraclius. Jarak tempuh dua bulan perjalanan membuat panglima-panglima kaum muslimin ketar-ketir dengan stamina pasukan mereka. Mereka bimbang jarak Itu membuat semangat tempur dan kesabaran pasukan menguap terdedah kepada teriknya matahari padang pasir. Ditambah lagi materi pasukan musuh yang besar dan lengkap. Mereka pun meminta dukungan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Surat permohonan dukungan tiba di Madinah. Seusai berbincang dan mengetahui butir-butir keadaan di lapangan, Abu Bakar memandang perlunya peralihan kepimpinan pasukan. Perang besar ini memerlukan seorang pemimpin yang bijak strateginya dan berpengalaman. Ia memerintahkan supaya Khalid bin al-Walid yang berada di Iraq berangkat Futuristis Syam. Abu Bakar perintahkan Khalid membahagi dua pasukannya. Setengah ditinggal di Iraq dan setengah lagi berangkat ke Syam. Pasukan Iraq, Khalid serahkan kepad al-Mutsanna bin Haritsah. setelah itu ia bersama pasukan lain berangkat Futuristis Yarmuk menambah materi pasukan kaum muslimin di sana.

Strategi ini bertujuan supaya aktiviti ketenteraan di Iraq berjalan. Dan pasukan di Syam pun mendapat dukungan.

Daripada pengurusan Pasukan di Futuristis Syam

Khalid menyiapkan batalion yang kuat. Yang terdiri daripada para panglima pilihan. Seperti: al-Qa’qa ‘bin Amr at-Tamimi, Mudarat bin al-Khattab, Mudarat bin al-Azwar, Ashim bin Amr, dll. hingga akhirnya terkumpullha 10.000 pasukan berangkat Futuristis Syam.

Kecerdasan strategi tentera Khalid di Perang Yarmuk telah tampak sejak mula. Terlihat di caranya memilih jalan Futuristis lembah Yarmuk. Ia memilih melewati gurun-gurun yang bergelombang dan mempunyai sumber air yang jarang berlaku, sehingga pergerakan pasukan tak ketara. Kontur tanah beralun menyembunyikan pasukan dari penglihatan. Sementara sumber air yang jarang membuat orang-orang jarang tinggal atau melewati tempat Itu. Sehingga kerahsiaan pasukan dukungan pun tetap terjaga. Tentunya strategi ini memerlukan pengenalan terperinci terhadap keadaan alam.

Khalid membincangkan bagaimana penyelesaian keperluan air pasukan dengan penunjuk jalannya, Rafi ‘bin Amirah. Rafi ‘menyarankan supaya semua pasukan membawa air sekemampuan mereka masing-masing. Padahal kuda-kuda mereka disiapkan sumber air sendiri. Mereka membawa 20 onta yang besar. Unta-unta meminum air yang banyak. setelah itu di saatnya nanti, mereka disembelih dan dimanfaatkan simpanan air di tubuh mereka untuk kuda-kuda yang kehausan. Padahal dagingnya dimakan oleh pasukan.

Khalid memberi motivasi kepada pasukannya dengan Menyebut, “Kaum muslimin, jangan biarkan rasa lemah menjalari kalian. Dan rasa takut menguasai kalian. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang bergantung dengan niat. Dan besarnya pahala itu tergantung di kadar kesulitan. Seorang muslim wajib untuk tak bimbang terhadap sesuatu, selama Allah menolong mereka. “

Para pasukan respons kepada seruan Khalid, “Wahai Amir, Allah telah mengumpulkan banyak kebaikan di dirimu. Lakukanlah strategi yang ada di benakmu dan berjalanlah bersama kami dengan keberkatan dari Allah “.

Laluan perjalanan pasukan Khalid Yaitu Qarqarah Suwa, Gerbang, Palmyra, al-Qaryatayn, Huwwarin, Marj Rahit, Bosra, dan destinasi terakhir Yarmuk. Pasukan ini berjalan melibas padang pasir di di malam, pagi, dan menjelang tengah hari. Kerana di waktu-waktu Itu cuaca tak Geothermal. Selain menjimatkan tenaga, tips ini juga menjaga penggunaan air supaya tak boros.

Strategi Perang Yarmuk

Sebelum tiba di Yarmuk, pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Amr bin al-Ash, dan Syurahbil bin Hasnah di Ajnadayn. setelah itu para panglima itu berkumpul dan berdiskusi. Khalid berkata, “Jumlah pasukan musuh kira-kira 240,000 orang. Padahal jumlah pasukan kita 46,000 orang. Namun Al-Quran yang mulia Menyebut,

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين

“Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit Bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. “(QS: Al-Baqarah | Ayat: 249).

tak ada sejarahnya, perang dimenangi semata-mata kerana banyaknya jumlah. akan tetapi kemenangan itu kerana mereka beriman kepada yang memerintahkannya, lurusnya niat, strategi untuk menang, dan persiapan. “

Seusai memahami idea-idea panglima yang lain dan mengetahui bahawa pasukan Romawi bersatu di bawah komando Theodoric, Khalid memantapkan pilihan menyatukan pasukan muslim di bawah satu komando pula. Strategi ini juga menutup celah syaitan untuk memecah belah pasukan apabila dipimpin oleh banyak pimpinan. di hari pertama perang, pasukan dipimpin oleh Khalid. Hari-hari berikutnya panglima yang lain bergilir-gilir Jadi pimpinan pasukan.

tak diragukan lagi, Khalid sangat mumpuni di mengatur strategi perang. Ia memenangi banyak perang di Semenanjung Arab dan berpengalaman menghadapi negara-negara besar. Kemampuannya mengeluarkan pasukan dari keadaan kritikal juga luar biasa. Dan strategi perangnya selalu berbuah kemenangan.

Khalid mula membahagikan pasukan Arab muslim Jadi 46 bataliyon. Setiap bataliyon terdiri dari 1000 pasukan dan dipimpin seseorang yang Andal di antara mereka. setelah itu ia membahagikan pasukan-pasukan itu di tengah-tengah pasukan, sayap kanan, dan sayap kiri.

Jantung pasukan terdiri daripada 15 bataliyon di bawa pimpinan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri daripada 15 bataliyon yang dipimpin oleh Amr bin al-Ash dan Syurahbil bin Hasnah Bagaikan wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 bataliyon yang diketuai oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu bataliyon lain berada di garis belakang. Bataliyon ini dibenarkan Dinamis bebas, bergantung keadaan perang. Pimpinan bataliyon akhir ini Yaitu Ikrimah bin Abi Jahl. Sementara Khalid bin al-Walid berada di tengah-tengah pasukan, memimpin mereka semua dari kedudukan Itu. Seusai pasukan tersusun rapi, ia memberi semangat kepada mereka untuk berjihad dan bersabar di menghadapi musuh.

Khalid menyusun rencana, memerintahkan pasukannya menunggu Rom terlebih Dulu yang memulakan peperangan. saat kuda-kuda mereka sudah menyerang garis depan pasukan Islam, Khalid instruksikan supaya pasukan tetap membiarkan mereka leluasa hingga masuk jauh ke di sehingga garis belakang pasukan. Di belakang, mereka akan diserang hendap pasukan kavaleri (pasukan berkuda) kaum muslimin. Keadaan itu akan memecah pasukan infantri Rom dan kavalerinya. Kaum muslimin pun boleh dengan mudah melibas infantri Rom.

Khalid memilih taktik difensif kerana di belakang mereka ada Kota Madinah yang wajib dilindungi. Padahal orang-orang Romawi lebih memilih menyerang Dulu kerana mereka berada di lembah Yarmuk yang dikelilingi oleh tiga bukit. saat orang-orang Rom hingga di tempat itu, kaum muslimin menyeberangi sungai hingga berada di Hepotenusa kanannya. Dan orang-orang Rom dikepung bukit sementara di hadapan mereka ada pasukan kaum muslimin.

Apabila fajar hari, tanggal 28 Jumadil Ula 13 H, mulailah kaum muslmimin memprovokasi Rom. Sesuai rencana Khalid, pasukan berkuda Rom memasuki garis depan pasukan Islam. Dan Khalid telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Keadaan berjalan sesuai rencana. Tentar-tentera Romawi diterkam oleh singa-singa Islam. Mereka lari kocar-kacir. Ada yang Futuristis sungai. Ada pula yang memasuki jurang-jurang. Mereka kian tersepit dan banyak yang tewas terbunuh.

Padahal pasukan infantri Rom berada di keadaan terikat. Kerana takut lari dari perang, pemimpin mereka merantai pasukan pejalan kaki ini, satu rantai 10 orang. Rantai itu membuat mereka sukar Dinamis. Terlebih saat Disorientasi seorang dari mereka cedera atau tewas. Perang berlangsung selama satu hari. Theodoric kabur dan akhirnya tewas terjerumus ke di jurang.

Kerugian yang diperoleh kaum muslimin di perang ini kira-kira 3000 tentera terluka, Padahal kerugian Romawi tak terhitung. Seorang dari pasukan Khalid menyatakan bahawa kerugian yang dialami Rom Yaitu 8000 orang Romawi tewas tersungkur di parit termasuk di antaranya Theodoric, saudara Heraclius. Khalid berkata, “Segala puji untuk Allah yang telah menolong hamba-hamba-Nya yang beriman”.

Sebelum ini, saat perang tengah berkecamuk, datang seorang utusan dari Madinah yang mengkhabarkan bahawa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu wafat. Kaum muslimin telah sepakat membaiat Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhu Bagaikan penggantinya. Utusan itu juga mengkhabarkan, Khalifah Umar menukar Khalid bin al-Walid dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah Bagaikan panglima utama pasukan. Khalid sengaja merahsiakan berita ini, bimbang kepekatan pasukan terpecah dan mengganggu moral pasukan bila diberitahu apabila perang berlaku. Seusai perang usai, Khalid meletakkan jawatan dan memberikannya kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. “Sekarang, engkaulah panglima besar pasukan. Aku Yaitu tentera engkau yang boleh dipercayai. Perintahkanlah aku, aku akan mentaati, “Perkataan Khalid kepada Abu Ubaidah.

Wafatnya Panglima Besar

Nama Khalid bin al-Walid telah terukir di sejarah Bagaikan seorang panglima besar. Ia turut serta di perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah. Mampu menghatam negara kuasa besar yang sebelumnya tak terkalahkan. Dan mengangkat martabat Daulah Islamiyah.

Seusai kemenangan di Yarmuk, Khalid memberi amaran kepada Raja Parsi, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid berkata, “Masuk Islamlah, pasti kau selamat. bila tak, sungguh aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang mendambakan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan “.

di masa membaca surat itu, Kisra merasa kecut. Ia mengirim utusan kepada Maharaja China untuk meminta dukungan. Maharaja China bertindak balas dengan Menyebut, “Wahai Kisra, tak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, nescaya mereka boleh melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka “.

Di akhir hayatnya, ia hanya mempunyai harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. di masa itu ia menangis, “Inilah keadaanku, akan meninggal Global di atas kasurku. Padahal tak satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor haiwan. Padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Kerana itu, jangan tidur mata-mata yang penakut “.

Benarlah firman Allah ﷻ,

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tak merubah (janjinya). “(QS: Al-Ahzab | Ayat: 23).

Daftar Pustaka:
– Al-Qusair, Abdul Aziz bin Abdullah. 2013. al-‘Abdqariyah al-‘Askariyah Fi Syakhshiyati Khalid bin al-Walid.

Oleh Nurfitri Hadi (@ nfhadi07)
Artikel www.KisahMuslim.com

Kecerdasan Tentera Khalid ibn al-Walid

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here