Inilah Rumah Yang tak Akan Dimasuki Malaikat Rahmat

Sobat Berita Islam yang Beriman, ada 20 jenis rumah yang tak akan dimasuki oleh Malaikat Rahmat. Sesuai dengan kutipan Hadist Rasulullah dan Buku Karangan dari Abu Hudzaifah Ibrahim bin Muhammad.
Dan wajib diperhatikan bahwa saat Malaikat Rahmat tak masuk kedalam rumah kita. Berarti rumah yang dihuni Itu telah diisi oleh syetan-syetan. Malaikat tak akan mungkin Bisa berkumpul dengan syetan didalam satu tempat.
Maka dengan itu sobat, hindarilah 20 Jenis rumah berikut ini :
  1.   Rumah di dalamnya terdapat Gambar yang ada kepalanya
  2.   Rumah di dalamnya ada anjing.
  3.   Rumah yang penghuninya Masih di Keadaan Junub
  4.   Rumah yang di dalamnya ada patung.
  5.   Rumah yang di dalamnya ada lonceng,
  6.   Rumah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya
  7.   Rumah orang yang memakan harta anak yatim,
  8.   Rumah orang yang memakan riba.
  9.   Rumah yang di dalamnya tak disebutkan Asma Allah,
  10.  Rumah yang digunakan untuk kekejian, atau dosa besar.
   11.  Rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat,
   12.  Rumah yang di dalamnya ada alunan lagu dan musik
   13.  Rumah orang yang memutuskan silaturahim,
   14.  Rumah yang digunakan minum khamr,
   15.  Rumah yang ditempati untuk perjudian
   16.  Rumah yang di dalamnya ada syirik dan mantera-mantera,
   17.  Rumah yang penghuninya terus menerus menjalankan kedurhakaan,
   18.  Rumah yang penghuninya Hayati boros,
   19.  Rumah yang di dalamnya ada bau tak sedap atau penghuni laki-lakinya tubuh dengan kunyit,
   20.  Rumah yang tak ada shalawat di dalamnya dan lebih mementingkan hawa nafsu,
Mari kita Serupa-Serupa untuk menjadikan rumah kita Jadi lebih bagus lagi. supaya orang masuk kedalam rumah kitapun akan merasakan ketentraman dan kesejukan. Dan saat rumah kita Bisa terhindar dari jenis Itu. Maka isilah dengan amal agama, supaya rumah kita laksana bintang dilangit. di karenakan pancaran Nur amalan yang kita buat. Semoga Bermanfaat .

Baca Info Menarik berikut ini di >>> Peristiwa Unik Matahari Yang wajib kita Ketahui

Tag : Motivasi Islam

Inilah Rumah Yang tak Akan Dimasuki Malaikat Rahmat

Facebook Comments

Leave a Reply