Home Berita Islam Terbaru Himpunan Hadis Nabi SAW Mengenai Keadaan Akhir Masa Petanda Kiamat

Himpunan Hadis Nabi SAW Mengenai Keadaan Akhir Masa Petanda Kiamat

450
0

Himpunan Hadis Nabi SAW Mengenai Keadaan Akhir Masa Petanda Kiamat
Untuk renungan bersama…
Orang Yang Tak Sedarkan Diri

Daripada Abu Hurairah r.a. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “bila ada seseorang berkata, ramai orang telah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka” (HR Muslim)

Ahli Ibadat Yang Jahil Dan Ulama Yang Fasik

Daripada Anas r.a. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW “Akan ada di akhir Masa ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik ” (HR Ibnu Ady)
[Orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasik]

Menjual Agama Kerana Global

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan keluar di akhir Masa orang-orang yang Menelusuri keuntungan Global dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari Global) untuk mendapat simpati orang ramai, dan Ungkap mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka Yaitu hati serigala. Allah SWT berfirman kepada mereka “Apakah kita tertipu dengan kelembutanKu? Ataukah kita terlalu berani berbohong kepadaKu? Demi kebesaranKu, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim (cendekiawan) pun akan Jadi bingung” (HR Tirmizi)

Pendusta Dan Pengkhianat

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. di waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara (cuba membetulkan) hanyalah golongan “Ruwaibidhah”. Sahabat bertanya “Apakah Ruwaibidhah itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Orang kerdil, hina, dan tak mengetahui bagaimana hendak mengurus orang yang ramai” (HR Ibnu Majah)

Kefasikan Berleluasa

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Bersegeralah kita beramal sebelum menemui fitnah (ujian berat) seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, setelah itu di waktu petang dia sudah Jadi kafir, atau seseorang yang masih beriman di waktu petang, setelah itu di keesokan harinya dia sudah Jadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda Global” (HR Muslim)

Penindasan Terhadap Umat Islam

Daripada Tsauban r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu Masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh Global akan datang mengerumuni kita bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka” Maka Disorientasi seorang sahabat bertanya “Apakah kerana kami sedikit di hari itu?” Nabi SAW menjawab “Bahkan kita di hari itu terlalu ramai, akan tetapi kita umpama buih di masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kita daripada hati musuh-musuh kita, dan Allah akan melemparkan ke di hati kita penyakit ‘wahan’. Seorang sahabat bertanya “Apakah ‘wahan’ itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab “Cinta Global dan takut mati” (HR Abu Daud)

Namanya aja Islam

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW “Telah hampir tiba suatu Masa, di mana tak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, akan tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka Yaitu sejahat-Dursila makhluk yang ada di bawah langit. Daripada merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali ” (HR Al-Baihaqi)

Budaya Barat Ikutan Umat Islam di ini

Daripada Abu Sa’id Al-Khudri r.a. Beliau berkata, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “kita akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kita, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kita akan mengikut mereka” Sahabat bertanya “Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuan maksudkan?” Nabi SAW menjawab “Siapa lagi?” (HR Muslim)

Ulama tak Dipedulikan

Daripada Sahl bin Saad as-Sa ‘idi r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Ya Allah! Janganlah Engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kita juga tak bertemu dengan suatu Masa di mana para ulama sudah tak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab” (HR Ahmad)

Ulama Agama Semakin Berkurang

Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Bahawasanya Allah SWT tak akan mencabut (menghilangkan) ilmu dengan sekali gus daripada manusia. akan tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu agama dengan Menghentikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil Bagaikan pemimpinnya. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain” (HR Muslim)

Golongan Anti Hadis

Daripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a. Beliau berkata, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu Masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya suatu hadis dari hadisku maka dia berkata “Pegangan kami dan kita hanyalah kitab Allah sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan” (setelah itu Nabi SAW melanjutkan sabdanya) “Padahal apa yang diharamkan Rasulullah SAW itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah SWT” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Berbangga-Bangga Dengan Masjid

Dari Anas bin Malik r.a. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “tak terjadi hari Kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid” (HR Abu Daud)

Tak Ada Imam Untuk Solat Berjemaah

Daripada Salamah binti al-Hurr r.a. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu Masa, di waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama, kerana mereka tak mendapatkan orang yang Bisa mengimami mereka solat” (HR Ibnu Majah)

Penyakit Umat Islam Masa di ini

Daripada Abu Hurairah r.a. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Umatku akan ditimpa penyakit -penyakit yang Sempat menimpa umat-umat terdahulu” Sahabat bertanya “Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?” Nabi SAW menjawab “Penyakit-penyakit itu Yaitu, 1.Terlalu Arogan, 2.Terlalu mewah, 3.Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, 4.Tipu menipu di merebut harta benda Global, 5.Saling memarahi, 6.Dengki-mendengki sehingga Jadi zalim menzalimi” (HR Hakim)

Perangkap Riba

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan tiba suatu Masa, tak ada seorang pun kecuali dia terlibat di memakan harta riba. Seandainya dia tak memakannya dengan cara langsung, dia akan terkena debunya” (HR Ibnu Majah)

Manusia Tak Peduli Mengenai Sumber Pendapatannya

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, bersabda Rasulullah saw, “Akan datang suatu Masa seseorang tak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau pun haram” (Riwayat Muslim)

Banyaknya Sumber Galian

Daripada Ibnu Omar r.a. Beliau berkata “di suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sepotong emas. Dan emas itu Yaitu emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari lombong (galian) mereka. Maka sahabat berkata “Wahai Rasulullah! Emas ini Yaitu hasil galian kita” Lalu Nabi SAW menjawab “Nanti kita akan dapati banyak galian-galian, dan yang akan menguruskannya Yaitu orang-orang yang Dursila ” (HR Baihaqi)

Khamar

Daripada Abu Malik Al-Asy’ari r.a. Katanya Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sambil diiringi dengan alunan muzik dan suara biduanita. Allah SWT akan menenggelamkan mereka ke di bumi dan Allah SWT akan mengubah mereka Jadi kera atau babi” (HR Ibnu Majah)

Banyaknya Perzinaan

Dari Anas r.a. Beliau berkata “Aku akan menceritakan kepada kita suatu Hadis yang tak ada orang lain yang akan menceritakannya Seusai aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Di antara Asterik kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nanti seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan” (HR Bukhari Muslim)

Berpakaian akan tetapi Telanjang

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda ”Ada dua golongan yang akan Jadi penghuni Neraka, keduanya belum Sempat aku melihat mereka. Pertama, golongan (penguasa) yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian akan tetapi telanjang, lenggang-lenggok sewaktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka bagaikan bonggol (belakang unta). Kedua golongan ini tak akan masuk syurga, malah tak akan Bisa mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman syurga itu akan terhidu dari jarak perjalanan yang sangat jauh (HR Muslim)

Loading...
Perilaku Manusia Masa di ini

Dari Aisyah r.a. Dia berkata “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “tak akan terjadi hari kiamat sehingga seorang anak Jadi sebab kemarahan (untuk ibu bapanya), hujan akan Jadi Geothermal, akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang bagus, anak-anak Jadi berani melawan orang tua, dan orang yang Dursila berani melawan orang-orang bagus” (HR Thabrani)

Anak Jadi Tuan Kepada Ibunya

Daripada Umar bin al-Khattab r.a. (di suatu hadis yang panjang), …setelah itu Jibrail bertanya kepada Rasulullah SAW ” Maka khabarkan kepadaku mengenai hari kiamat?” Lalu Nabi SAW menjawab, “Orang yang ditanya tak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya” Maka Jibrail berkata “Seandainya begitu cuba khabarkan kepadaku Asterik-tandanya” maka Nabi SAW menjawab “Bahawa hamba akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin yang hanya menggembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan” (Riwayat Muslim)

Peperangan Demi Peperangan

Daripada Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah SAW bersabda “Hari kiamat tak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi “al-Harj”. Sahabat bertanya “Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Peperangan, peperangan, peperangan” Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR Ibnu Majah)

Perang Di Sekitar Sungai Furat (Iraq) Kerana Berebut Harta

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “tak terjadi hari kiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates, Iraq) Jadi surut airnya sehingga kelihatan suatu gunung dari emas. Banyak orang yang terbunuh kerana merebutnya. Maka terbunuhlah sembilan puluh sembilan daripada seratus orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata “Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu” Di di riwayat lain disebutkan “Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan Jadi surut airnya lalu kelihatan perbendaharaan dari emas, maka siapa sahaja yang hadir di situ janganlah dia mengambil sesuatu pun dari harta Itu” (HR Bukhari Muslim)
[Terdapat sebahagian pihak yang menyatakan bahawa Ungkap emas di di Hadis ini sebenarnya petroleum ]

Waktu Terasa Pendek

Daripada Anas bin Malik r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “tak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu kilatan api” (HR Tirmizi)

Hilangnya Sifat Amanah

Daripada Huzaifah bin Al-Yaman r.a. Katanya, …”setelah itu jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tiada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang Eksklusif) itu ada seorang yang sangat bagus memegang amanah, sangat terpercaya dan orang ramai Menyebut “Alangkah tekunnya dia di bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. Padahal di di hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.” (HR Bukhari & Muslim)

Islam Akan Pudar dengan cara Perlahan-Tanah

Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Islam akan lenyap seperti hilangnya corak di pakaian, sehingga orang tak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksudkan dengan solat, apakah yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadah), dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya di suatu malam sahaja, maka tak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya walaupun hanya satu ayat. Sesungguhnya yang ada hanya beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, lelaki dan perempuan. Mereka hanya Bisa berkata, Kami Sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat LAILAHAILLALLAH, lalu kami pun mengucapkannya juga” (HR Ibnu Majah)

Bilakah Akan Terjadi Kehancuran?

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata “di suatu hari saat Nabi SAW sedang berada di suatu majlis dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang A’rabi (Arab Badwi) lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW “Bilakah akan terjadi hari Kiamat?” Nabi SAW terus aja berbicara. Sebahagian yang hadir berkata “Beliau (Nabi SAW) mendengar apa yang ditanyakan, akan tetapi pertanyaan itu tak disenanginya” Sementara yang lain berkata “Sesungguhnya beliau tak mendengar pertanyaan itu” Sehingga apabila Nabi SAW selesai berbicara, beliau bersabda “Di mana orang yang bertanyakan mengenai hari Kiamat tadi?” Lalu Arab Badwi itu menyahut “Ya! Saya wahai Rasulullah” Maka Nabi SAW bersabda “Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari Kiamat” Arab Badwi itu bertanya pula, “Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?” Nabi SAW menjawab “Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari Kiamat” (HR Bukhari)

Kebinasaan Umat Islam

Daripada Ummul Mukminin , Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah SAW), beliau berkata,”(di suatu hari) Rasulullah SAW masuk ke di rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, LAILAHAILLALLAH, celaka (binasa) untuk bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. di hari ini telah terbuka dari dinding Yakjud dan Makjud seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya “Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa Padahal di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh?” Lalu Nabi SAW bersabda “Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak” (Riwayat Bukhari & Muslim)

Punca Kebinasaan Seseorang

Dari Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu Masa di mana orang yang beriman tak akan Bisa menyelamatkan imannya, kecuali apabila dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka apabila Masa itu telah tiba, segala sumber pendapatan tak Bisa diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang Yaitu dikarenakan memenuhi kehendak isteri dan anak-anaknya. Seandainya dia tak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya dikarenakan memenuhi kehendak kedua ibu bapanya. Dan jikalau ibu bapanya sudah tak ada lagi, maka kebinasaannya dikarenakan mengikuti kehendak keluarganya atau dikarenakan mengikuti kehendak jiran tetangganya” Sahabat bertanya “Wahai Rasulullah SAW, apakah maksud Ungkap engkau itu?” Nabi SAW menjawab “Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka saat itu sesungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya” (HR Baihaqi)

Perselisihan Yang Banyak

Daripada Abi Nijih ‘Irbadh bin Sariyah r.a. Beliau berkata “Telah menasihati kami Rasulullah SAW akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air kami saat mendengarnya, lalu kami berkata, Ya Rasulullah! Seolah-olah ini Yaitu nasihat yang terakhir sekali maka berikanlah pesanan kepada kami” Lalu baginda pun bersabda “Aku berwasiat akan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekali pun yang memimpin kita itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kita pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid’ah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid’ah itu Yaitu sesat” (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Golongan Yang Selamat

Daripada ‘Auf bin Malik r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Umat Yahudi telah berpecah-belah Jadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh akan masuk neraka. Umat Nasrani telah berpecah belah Jadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Demi Tuhan yang diriku di di kekuasaanNya, umatku akan berpecah belah Jadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua akan masuk neraka. Sahabat bertanya “Golongan mana yang selamat?” Nabi SAW menjawab “Mereka Yaitu jemaah” (HR Ibnu Majah)

Orang Asing

Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Bersabda Rasulullah SAW “Islam mula berkembang di keadaan asing. Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing” (HR Muslim)

Kepayahan Orang Yang Beriman

Daripada Anas r.a. Berkata Rasulullah SAW bersabda ”Akan datang di manusia suatu Masa di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. (HR Tarmizi)

Kesusahan Itu Lebih bagus Daripada Kesenangan

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a “Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di di masjid. Tiba-tiba datang Mus’ab bin Umair r.a. Dan tak ada di badannya kecuali hanya selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya. Baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus’ab saat berada di Mekah Dulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya), dan kerana memandang nasib Mus’ab sekarang (saat berada di Madinah Bagaikan seorang Muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan Harta di Mekah). setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda “Bagaimanakah keadaan kita di suatu hari nanti, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan apabila diberikan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kita menutupi (menghiasi) rumah kita sebagaimana kita memasang kelambu Kaabah?” Maka jawab sahabat “Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami di waktu itu lebih bagus daripada keadaan kami di hari ini. Kami akan membagikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat sahaja dan tak bersusah payah lagi untuk Menelusuri rezeki” Lalu Nabi SAW bersabda “tak! Keadaan kita hari ini Yaitu lebih bagus daripada keadaan kita di hari itu” (HR Tirmizi)

Golongan Yang Sentiasa Menang
Daripada Mughirah bin Syu’bah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Sentiasa di kalangan umatku ada golongan yang sentiasa menang (di perjuangan mereka), sehingga sampailah di suatu waktu yang dikehendaki Allah SWT. Mereka senantiasa menang. (HR Bukhari

Himpunan Hadis Nabi SAW Mengenai Keadaan Akhir Masa Petanda Kiamat

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here