Home Berita Islam Terbaru Hercules dan Rahsia Kekalahan Empayar Rom

Hercules dan Rahsia Kekalahan Empayar Rom

130
0
Al-Walid bin Muslim berkata, Telah berkata kepadaku orang yang langsung mendengar dari Yahya al-Ghassani yang mendengar cerita dari dua orang lelaki dari kaumnya, keduanya berkata, “saat Kaum Muslimin turun memasuki Jordania, kami saling berkata sesama kami bahawa Damsyik akan dikepung. Kami pun berangkat berusaha mendapatkan maklumat yang sebenarnya. saat kami di keadaan demikian tiba-tiba datanglah utusan pendeta menyuruh kami untuk menghadapnya, kami Genjah datang menemuinya. Dia bertanya kepada kami, “Apakah kalian berdua dari warga Arab?” Kami menjawab, “Ya!”

setelah itu dia bertanya lagi, “Apakah kalian berdua beragama Nasrani?” Kami menjawab, “Ya!” Dia berkata, “Hendaklah Disorientasi seorang dari kalian pergi Menelusuri maklumat mengenai kaum muslimin dan lihat bagaimana keadaan mereka? Sementara yang lain hendaklah bersiap-siap menjaga harta saudaranya. “Disorientasi seorang dari kami masuk mengintai. Tak berapa lama dia kembali kepada pendeta memberitahukan apa yang dilihatnya sambil berkata, “Aku datang membawa berita kepadamu mengenai suatu kaum yang lembut. Mereka mengendarai kuda yang telah tua dan lemah, di malam hari mereka laksana rahib-rahib ahli ibadah dan di siang hari mereka Yaitu penunggang kuda yang Andal. Mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan tombak. bila engkau mengajak teman dudukmu untuk berbicara maka ia tak akan paham apa yang engkau katakan dikarenakan riuh-rendahnya suara mereka membaca al-Quran dan berzikir. “

Seusai itu sang pendeta berkata kepada para sahabatnya, “Telah datang kepada kalian suatu kaum yang tak mungkin Bisa kalian kalahkan.” Ahmad bin Marwan al-Maliki meriwayatkan di Al-Mujalasah, dia berkata, Telah berkata kepada kami Abu Ismail at-Tirmizi, dia berkata , Telah berkata kepada kami Abu Muawiyah bin Amru dari Abu Ishaq, dia berkata, “tak satupun musuh yang Bisa duduk tegar di atas untanya saat berhadapan dengan para sahabat Nabi. saat berada di Anthakiyah, Heraklius bertanyakepada para pasukan Romawi yang kalah perang, “Celakalah kalian, beritahukan kepadaku mengenai musuh yang kalian perangi. Bukankah mereka manusia seperti kalian juga? “Mereka menjawab,” Ya! “Heraklius kembali bertanya,” Apakah jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah mereka atau sebaliknya? “Mereka menjawab,” Jumlah kami lebih banyak berlipat ganda dari jumlah mereka di setiap tempat. ” Heraklius bertanya lagi, “Jadi kenapa kalian kalah?”

Maka Disorientasi seorang yang dituakan dari mereka menjawab, “Kami kalah dikarenakan mereka shalat di malam hari, berpuasa di siang hari, mereka menepati janji, mengajak kepada perbuatan ma’ruf mencegah dari perbuatan mungkar dan saling jujur ​​sesama mereka. Sementara kita gemar meminum khamr, berzina, mengerjakan segala yang haram, menyalahi janji, menjarah harta, berbuat kezhaliman, menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari apa-apa yang diridhai Allah dan kita selalu berbuat kerosakan di bumi. “Mendengar jawaban itu Heraklius berkata,” engkau telah berkata benar. “

Dinukil dari Kitab: KITAB AL-Bidayah Wan Nihayah

IBNU KATSIR

sumber eramuslim.com

Hercules dan Rahsia Kekalahan Empayar Rom

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here