Home Berita Islam Terbaru Hakim Paling Adil

Hakim Paling Adil

171
0
Image result for hakim teradil di Global

Sahabat Global islam, dengan cara Keseluruh di Al-Quran disebutkan bahawa Sang Khalik telah melantik Nabi SAW Bagaikan seorang hakim. Pelantikan itu disenaraikan di surah An-Nisa ‘[4] ayat 61, 65, dan 105; surah As-Syura ‘[42] ayat 15; dan surah An-Nur ayat [24] 51.

Surah An-Nur [24] ayat 51 menunjukkan bahawa kedudukannya Bagaikan hakim tak Bisa dipisahkan dari kedudukannya Bagaikan rasul. Beliau bertindak Bagaikan hakim sekaligus utusan Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW diiktiraf sejarah Bagaikan pengasas undang-undang yang paling besar kerana beliau tak aja menghakimi kes dengan cara adil dan imparsial, akan tetapi juga menetapkan asas undang-undang yang universal dan seimbang untuk seluruh umat manusia.

Tentu aja meliputi seluruh aspek kehidupan: perlindungan Hayati, harta benda, kehormatan, dan melindungi Copyright-Copyright peribadi, sosial, undang-undang, sivil dan beragama setiap individu. Apa pun peranan yang beliau jalankan di kapasitinya Bagaikan penggubal undang-undang merupakan teladan abadi yang menunjukkan kebesaran dan keadilannya untuk seluruh generasi akan datang.

Muhammad SAW menegaskan bahawa undang-undang Allah bersifat universal di maslahat dan lingkupnya, imparsial dan adil di penerapannya, serta abadi sifatnya. Oleh itu, beliau menekankan bahawa undang-undang Itu wajib berada di atas seluruh undang-undang dan peraturan buatan manusia.

Rasulullah mengajarkan bahawa seluruh manusia wajib memasrahkan, bagus dengan cara individu ataupun bersama-Serupa, seluruh Copyright dan pembuatan undang-undang kepada-Nya. Sebab, manusia tak diberi Copyright membuat undang-undang apa pun tanpa kuasa-Nya.

Bagaikan manusia, Nabi Muhammad SAW pun tunduk di kedaulatan Ilahi seperti manusia lain. Kerana itu, beliau tak mempunyai Copyright untuk memerintah orang-orang menurut kemahuannya sendiri supaya menjalankan atau tak menjalankan sesuatu.

Afzalur Rahman di Ensiklopedi Muhammad Bagaikan Hakim, menerangkan, di menegakkan kedaulatan undang-undang, Nabi SAW selalu merujuk kepada sistem undang-undang bahawa Allah SWT merupakan sumber seluruh undang-undang. Seluruh asas undang-undang Islam Yaitu bahawa Tuhan sajalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan yang sejati, Padahal manusia bertindak Bagaikan wakil-Nya atau khalifah-Nya di muka bumi.

Nabi Muhammad dengan jelas telah menggambarkan aspek undang-undang Islam melalui banyak tutorial. Beliau menegaskan kewajipan umat Islam untuk mematuhi Al-Quran. setelah itu, mengenai kedudukan Sunah di hadapan Al-Quran, Nabi menyatakan, Perintahku tak boleh membatalkan perintah Allah, namun perintah Allah boleh membatalkan perintahku. “(HR Daruquthni).

Penggubal undang-undang Islam pertama

Di di kitab suci Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Ayat-ayat Itu meliputi masalah waris, perkahwinan, mahar, perceraian, gratifikasi (pemberian hadiah), wasiat, jual beli, perlindungan, Agunan dan jenayah.

Namun, di Global yang sentiasa berubah dan berkembang, beberapa masalah undang-undang ini tak boleh merangkumi seluruh situasi dan masalah-masalah baru. Oleh itu, Al-Quran telah memerintahkan kepada para penggubal undang-undang di masa depan untuk menyusun hukum-hukum sesuai dengan keperluan masa dan tempat di bawah arahan prinsip-prinsip asas Islam, memastikan semuanya sesuai dengan semangat undang-undang Islam, dan tak melanggar prinsip-prinsip dasarnya.

di hal ini, Nabi SAW Yaitu penggubal undang-undang Islam pertama. Beliau menafsirkan undang-undang Al-Quran dan membagikan komentar terhadapnya dan jelaskan tata tutorial penerapan Al-Quran ke di masalah-masalah praktikal kehidupan. Beliau tak boleh menukar atau mengubah undang-undang Ilahi mana pun yang terkandung di Al-Quran. Beliau bertindak hanya Bagaikan penafsir dan pengulas, setelah itu menerapkannya di pelbagai situasi.

Hakim Paling Adil

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here