di masa Mendengar Azan, Inilah 5 Amalan Utama yang Boleh kalian Lakukan


saat mendengar azan, sangat sering kita sedang asyik dengan aktiviti masing-masing. Padahal ternyata ada lima amalan yang boleh kita lakukan setiap kali mendengar azan, dan mempunyai keutamaan yang luar biasa berupa syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Apa aja itu?

Lima amalan Itu telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim Bagaikan berikut:


(1) mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.

(2) bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Allahumma sholli’ ala Muhammad

 (3) minta di Allah untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di hadits Jabir bin’ Abdillah: Allahumma robba hadzihid da’watit taammah wash sholatil qoo-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’atshu maqoomam mahmuuda alladzi wa ‘adtah.

(4) membaca: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa, sebagaimana disebutkan di hadits Sa’ad bin Abi Waqqash.

(5) memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. (Lihat Jalaa-ul Afham hal. 329-331).

Dalil untuk amalan nombor satu hingga dengan tiga disebutkan di hadis dari ‘Abdullah bin’ Amr bin Al ‘Ash, ia berkata bahawa ia mendengar Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam bersabda,

“bila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. setelah itu bershalawatlah untukku. di karenakan siapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat padanya (memberi ampunan padanya) sebanyak sepuluh kali. setelah itu mintalah wasilah kepada Allah untukku. Kerana wasilah itu Yaitu tempat di syurga yang hanya diperuntukkan untuk hamba Allah, aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafa’atku, “(HR. Muslim no. 384).

Adapun meminta wasilah di Allah untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan di hadits dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa mengucapkan Seusai mendengar adzan ‘Allahumma robba hadzihid da’watit taammah wash sholatil qoo-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wabatshu maqoomam mahmuuda alladzi wa’ adtah ‘[Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini (dakwah tauhid), solat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah (kedudukan yang tinggi), dan fadilah (kedudukan lain yang mulia). Dan bangkitkanlah beliau sehingga boleh menduduki maqom (kedudukan) terpuji yang telah Engkau janjikan padanya], maka dia akan mendapatkan syafa’atku kelak, “(HR.Bukhari no. 614).

Ada juga amalan sesudah mendengar azan bila diamalkan akan mendapatkan ampunan dari dosa. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,


“Siapa yang mengucapkan Seusai mendengar azan: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa,

(Aku bersaksi bahawa tak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad Yaitu hamba dan utusan-Nya, aku redha Bagaikan Tuhanku, Muhammad Bagaikan Rasul dan Islam Bagaikan agamaku), maka dosanya akan diampuni, ” (HR. Muslim no. 386).

Dari ‘Abdullah bin’ Amr bahawa seseorang Sempat berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami di pahala amalan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin. Lalu bila sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi (dikabulkan), “(HR. Abu Daud no. 524 dan Ahmad 2: 172. Al Hafizh Abu Thohir Menyebut bahawa hadis ini hasan)

Artinya, doa sesudah azan termasuk di antara doa yang diijabahi. Seusai menyebutkan lima amalan di atas, Ibnul Qayyim berkata, “Inilah lima amalan yang boleh diamalkan sehari semalam. Ingatlah yang boleh terus menjaganya hanyalah as saabiquun, iaitu yang semangat di kebaikan, “(Jalaa-ul Afham, hal. 333).

Mari kita amalkan walaupun sederhana, yang penting rutin dan istiqamah. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

Sumber: Jalaa-ul Afham fii Fadhli Ash Shalah was Salaam ‘ala Muhammad Khoiril Anam, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, terbitan Dar Ibni Katsir, cetakan kedua, tahun 1432 H oleh Rumaysho

di masa Mendengar Azan, Inilah 5 Amalan Utama yang Boleh kalian Lakukan

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply