Home Berita Islam Terbaru Amalan-amalan saat Hujan

Amalan-amalan saat Hujan

99
0

Mensyukuri Nikmat Turunnya Hujan

Apabila Allah memberi nikmat hujan, dianjurkan untuk seorang muslim di rangka bersyukur kepada-Nya untuk membaca do’a,

“Allahumma shoyyiban naafi’aa (Ya Allah, turunkanlah di kami hujan yang bermanfaat).”

Itulah yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ucapkan saat melihat turunnya hujan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummul Mukminin, ‘Aisyah radhiyallahu’ anha,

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saat melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan,” Allahumma shoyyiban nafi’an “(Ya Allah turunkanlah di kami hujan yang bermanfaat).” (HR. Bukhari no. 1032, Ahmad no. 24190, dan An Nasai no. 1523).

Ibnu Baththal berkata, “Hadis ini berisi anjuran untuk berdo’a saat turun hujan supaya kebaikan dan keberkahan semakin bertambah, begitu pula semakin banyak kemanfaatan.”

Al Khottobi Menyebut, “Air hujan yang mengalir Yaitu suatu karunia.” (Syarh Al Bukhari, Ibnu Baththal, 5/18, Asy Syamilah).

Turunnya Hujan, Kesempatan Terbaik untuk Memanjatkan Do’a

Ibnu Qudamah di Al Mughni [7] Menyebut, “Dianjurkan untuk berdo’a saat turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

‘Carilah do’a yang mustajab di tiga keadaan: [1] Bertemunya dua pasukan, [2] Menjelang solat dilaksanakan, dan [3] di hujan turun. “(Dikeluarkan oleh Imam Syafi’i di Al Umm dan Al Baihaqi di Al Ma ‘rifah dari Makhul dengan cara mursal. Syaikh Al Albani Menyebut bahawa hadits ini shahih. Lihat Shohihul Jami’ no. 1026).

Begitu juga terdapat hadits dari Sahl bin Sa’ad, beliau berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Dua do’a yang tak akan ditolak: [1] do’a saat adzan dan [2] do’a saat saat turunnya hujan.” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi. Syaikh Al Albani Menyebut bahawa hadis ini hasan. Lihat Shohihul Jami ‘no. 3078).

saat Terjadi Hujan Lebat

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam suatu di Sempat meminta diturunkan hujan. setelah itu saat hujan turun begitu lebatnya, beliau memohon di Allah supaya cuaca kembali Jadi cerah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdo’a,

“Allahumma haawalaina wa laa ‘alaina. Allahumma ‘alal aakami wal jibaali, wazh zhiroobi, wa buthunil awdiyati, wa manaabitisy syajari [Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merosakkan kami. Ya Allah, turukanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan]. “(HR. Bukhari no. 1014).

Ibnul Qayyim Menyebut, “saat hujan semakin lebat, para sahabat meminta di Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam supaya berdo’a supaya cuaca kembali Jadi cerah. Akhirnya beliau membaca do’a di atas. “(Zaadul Ma’ad, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 1/439, Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, tahun 1407 H)

Syaikh Sholih As Sadlan Menyebut bahawa doa di atas dibaca saat hujan semakin lebat atau khawatir hujan akan membawa dampak bahaya. (Lihat Dzikru wa tadzkir, Sholih As Sadlan, hal. 28, Asy Syamilah).

Dianjurkan Berwudhu dengan Air Hujan

Ibnu Qudamah Menyebut, “Dianjurkan untuk berwudhu dengan air hujan apabila airnya mengalir deras.”

Dari Yazid bin Al Hadi, apabila air yang deras mengalir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Menyebut,

“Keluarlah kalian bersama kami Futuristis air ini yang telah dijadikan oleh Allah Bagaikan alat untuk bersuci.” setelah itu kami bersuci dengan air Itu dan memuji Allah atas nikmat ini. “(Dikeluarkan oleh Al Baihaqi di Sunan Al Kubro (3/359) dan Tuhfatul Muhtaj (1/567)

sumber ceramahterbaru.net

Amalan-amalan saat Hujan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here