Home Berita Islam Terbaru 3 Waktu Terkabulnya Doa Di Bulan Ramadan

3 Waktu Terkabulnya Doa Di Bulan Ramadan

116
0
Image result for berdoa

ADA tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadhan. Raihlah keutamaan Itu dengan terus memperbanyak doa. Lalu Bilakah masa datangnya tiga waktu Itu?

Allah Ta’ala berfirman,

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku, maka (jawablah), bahawasanya Aku Yaitu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, supaya mereka selalu berada di kebenaran, “(QS. Al-Baqarah: 186 ).

Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahawa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak do’a saat bulan itu sempurna, bahkan diperintahkan memperbanyak do’a Itu di setiap kali berbuka puasa. (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 2: 66).

Fenomena yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahawa bulan Ramadhan Yaitu Disorientasi waktu terkabulnya do’a. Namun do’a itu mudah dikabulkan bila seseorang mempunyai keimanan yang benar.

Ibnu Taimiyah berkata, “Terkabulnya doa itu kerana benarnya i’tiqod, kesempurnaan ketaatan kerana di akhir ayat disebutkan, ‘dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, supaya mereka selalu berada di kebenaran,” (Majmu’ah Al Fatawa, 14: 33-34).

Perihal Ramadhan Yaitu bulan do’a dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu’ anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do’a, akan dikabulkan,” (HR. Al Bazaar. Al Haitsami di Majma ‘Az-Zawaid, 10: 14 Menyebut bahawa perowinya tsiqoh -terpercaya-. Lihat Jami’ul Ahadits, 9: 224)

Ada tiga waktu utama terkabulnya do’a di bulan Ramadhan:

1. Waktu sahur
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu’ alaihi wa sallam bersabda,

“Rabb kita tabaraka wa ta’ala turun ke langit Global saat tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, “Siapa aja yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni, “(HR. Bukhari, no. 1145 dan Muslim, no. 758). Ibnu Hajar juga jelaskan hadis di atas dengan berkata, “Doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan.” (Fath Al-Bari, 3: 32).

2. di berpuasa

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu’ alaihi wa sallam bersabda,

“Tiga orang yang do’anya tak tertolak: orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do’a orang yang dizalimi,” (HR. Ahmad 2: 305. Syaikh Syu’aib Al Arnauth Menyebut bahawa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatnya).

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak do’a demi urusan akhirat dan dunianya, juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan, begitu pula jangan lupakan do’a kebaikan untuk kaum muslimin dengan cara Generik,” (Al -Majmu ‘, 6: 273).

3. saat berbuka puasa

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Ada tiga orang yang do’anya tak ditolak: (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa saat dia berbuka, (3) Do’a orang yang dizalimi,” (HR. Tirmidzi no. 2526, 3598 dan Ibnu Majah no. 1752. Al-Hafizh Abu Thahir Menyebut bahawa hadis ini hasan). di Tuhfah Al-Ahwadzi (7: 278) disebutkan bahawa kenapa doa mudah dikabulkan saat berbuka puasa iaitu kerana di itu, orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya di keadaan tunduk dan merendahkan diri.

sumber ceramahterbaru.net

3 Waktu Terkabulnya Doa Di Bulan Ramadan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here